Strona główna >> Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to przekład w formie pisemnej jakiejś wypowiedzi bądź tekstu. Tłumaczenia pisemne mogą mieć charakter tłumaczeń zwykłych lub tłumaczeń przysięgłych. W drugim przypadku przekład musi zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego czyli osobę z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zawodu.

Tłumaczenia pisemne wymagają od tłumacza umiejętności redakcji i korekty tekstu, posługiwania się specjalistycznymi słownikami czy korzystania z oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT). Jeżeli chodzi o cechy psychofizyczne to ważna jest spostrzegawczość, dbałość o szczegóły, a także umiejętność poszukiwania i weryfikowania informacji w tłumaczonym tekście.

© Copyright 2006-2012 Katarzyna Repetska. All rights reserved. Design: yanah.info