Strona główna >> Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to przekład w formie pisemnej jakie¶ wypowiedzi b±dĽ tekstu. Tłumaczenia pisemne mog± mieć charakter tłumaczeń zwykłych lub tłumaczeń przysięgłych. W drugim przypadku przekład musi zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego czyli osobę z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zawodu.

Tłumaczenia pisemne wymagaj± od tłumacza umiejętno¶ci redakcji i korekty tekstu, posługiwania się specjalistycznymi słownikami czy korzystania z oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT). Jeżeli chodzi o cechy psychofizyczne to ważna jest spostrzegawczo¶ć, dbało¶ć o szczegóły, a także umiejętno¶ć poszukiwania i weryfikowania informacji w tłumaczonym tek¶cie.

© Copyright 2006-2012 Szybkie Tłumaczenia. All rights reserved. Design: yanah.info