Strona główna >> Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się głównie tłumaczeniem wszelkiego rodzaju dokumentów, wymaganych do przedłożenia w urzędzie a które w oryginale zostały sporz±dzone w języku obcym. Osoba taka musi posiadać uprawnienia do tłumaczenia dokumentów w danym języku. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy zdać egzamin państwowy oraz spełnić szereg innych wymagań. Osoba, która uzyska uprawnienia oraz złoży ¶lubowanie zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwo¶ci.

Tłumacz przysięgły wykonuje zazwyczaj tłumaczenia pisemne uwierzytelnione, również tłumaczenia ustne a vista, tłumaczenia ustne prawne a także po¶wiadczenia tłumaczeń np. umów dwujęzycznych. Tłumaczenie przysięgłe zawiera o¶wiadczenie tłumacza przysięgłego, unikalny numer w repetytorium tłumacza i piecz±tkę z imieniem i nazwiskiem tłumacza, pozycj± na li¶cie tłumaczy przysięgłych oraz nazw± języka z którego tłumacz przysięgły posiada uprawnienia. Powinna znaleĽć się również adnotacja czy tłumaczenie wykonane zostało z kopii czy oryginału.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych z języka niderlandzkiego najpopularniejsze s± tłumaczenia dokumentów samochodowych. Niezbędne do rejestracji samochodu w urzędzie s± dowody rejestracyjne i dokumenty zawarcia umowy kupna-sprzedaży b±dĽ faktury. W zależno¶ci od organu rejestruj±cego mog± być wymagane inne dodatkowe dokumenty np. raporty kontroli technicznej.

© Copyright 2006-2012 Katarzyna Repetska. All rights reserved. Design: yanah.info